Sporządzanie umów

Sporządzenie umowy

Skorzystanie z pomocy prawnika przy sporządzaniu umowy jest usługą znacznie bardziej popularną wśród przedsiębiorców, niż osób prywatnych. Wynika to zapewne z tego, że  przedsiębiorcy, funkcjonując już od jakiegoś czasu w biznesie i mając stały kontakt z prawem, zdają sobie sprawę, jaki konsekwencje może przynieść niekorzystnie sporządzona umowa.

Sporządzanie umów dla pracodawców

Pracodawcy zawsze zwracają się o pomoc kancelarii w sporządzeniu umowy zatrudniając nowych pracowników, niezależnie od tego, czy zamierzają zatrudnić ich  z umowy o pracę, czy z umowy cywilnoprawnej. Oba rodzaje umów wymagają ekspertyzy prawnika. Umowy cywilnoprawne, tak jak umowa o dzieło lub umowa zlecenie są zwykle zawierane na krótszy czasu, niż umowa u pracę, pociągają za sobą również nieco mniej rozległe obowiązki.

Sporządzenie umów handlowych

Przedsiębiorcy, w szczególności właściciele przedsiębiorstw małych i średnich, również są częstymi klientami kancelarii prawnych. Sporządzenie dobrej umowy handlowej, niezależnie od tego, czy chodzi o umowę handlową pomiędzy firmami, czy też umowę handlową pomiędzy firmą a klientem jest kluczowe, by firma prosperowała i nie traciła pieniędzy w wyniku szkodliwych umów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment